Ergonomisk vejledning

Ønsker I ergonomisk vejledning på jeres virksomhed?

Så kontakt mig og lad os sammen designe et kursus med udgangspunkt i jeres behov.

Formålet med ergonomisk vejledning er at blive bedre til at registrere, reflektere over og analysere de arbejdssituationer man havner i kropsligt, så man kan undgå overbelastningsskader.

Min vejledning er en kombination af teori og praksis, hvilket gør teorien bliver lettere at forstå. Jo mere konkret, des bedre.

Jeg tager udgangspunkt i hvilke kropslige og arbejdsmæssige problematikker I har. Vi arbejder i fællesskab med at analysere og komme med løsningsforslag og ideer til konkrete arbejdsstillinger og situationer.

Det handler om at implementere de nye vaner, strategier, metoder og værktøjer, så overbelastningsskader udebliver og gode arbejdsbetingelser skabes.

Min erfaring indenfor det ergonomiske område spænder bredt

Dels som medstifter og gennem 10 år medejer af den ergonomiske rådgivningsvirksomhed BAKS: Bevægelse - Arbejde - Krop og Sammenhæng.

Derudover var jeg gennem længere tid tilknyttet forskellige AMU-centre som ergonomiunderviser, ligeså på social og sundhedshjælperuddannelser og sygeplejerskeuddannelsen på Rigshospitalet, Bispebjerg samt senest på Frederiksborg Amts Sygeplejeskole.

Yderligere har jeg undervist i ergonomi på Blindeinstituttets massøruddannelse for blinde og svagsynede, og ligeledes har jeg i en lang årrække udført ergonomisk vejledning for virksomheder – eksempelvis Det Kongelige Teaters produktionshus, Nationalmuseet, Teatret Republique, Den Danske Scenekunstskole mm.