Bearbejdelse af traumer og chok

Her bruger jeg Somatic Experiencing (SE) - terapi. Metoden er kropsorienteret, og bygger på at styrke kroppens ressourcer samt bevidstgøre de fysiske sansninger.

Terapien stabiliserer kroppens naturlige selvregulering gennem nervesystemet, så fastlåsthed og ubalance kan opløses, og balancen i kroppen reetableres.

Jeg inddrager både massage, kraniosakralterapien og bevægelse i traume bearbejdelsen, hvis der opstår et behov for det.

Reaktioner på traumer og Chok

Et choktraume finder sted, når vi møder noget, som vi oplever er livstruende, og vores evne til reagere effektivt overvældes. Det betyder at kroppens selvregulering ikke finder sted.

En efterreaktion kan blandt andet være en oplevelse af, at kroppen er i konstant beredskab eller kraftløs, eller som om man går ved siden af sig selv. En efterreaktion kan også være en stemning af magtesløshed, tomhedsfølelse, tilbagevendende angst og en følelse af psykisk ustabilitet.

 

Somatic Experiencing (SE) er en behandlingsform, der er  udviklet af  den amerikanske psykolog Peter Levine.

Ønsker du at vide mere om Somatic Experiencing, kan jeg henvise til

traumeheling.com
traumahealing.com
seforeningen.dk

”Traumer befinder sig i nervesystemet”

”Traumer befinder sig i nervesystemet”