Min Faglige baggrund

Mette Auener Gammeltoft

Kropsterapeut / Master´s degree/ Kraniosakralterapeut & SE–Practitioner.

"Fundamentet i min behandling og undervisning vil altid være ud fra en faglig vurdering, med afsæt i de symptomer og behov du kommer med."

Arbejds-CV

Har siden 1982 været fast lærer på Gotved Instituttetes bevægelsespædagog uddannelse og undervist i bevægelse. Fra 1987 undervist i faget Massage og har udviklet metoden Gotvedmassage. www.gotved.dk

Siden 1985 haft egen praksis i massage, individuel bevægelsesundervisning, kraniosakralterapi og chok/traumebehandling.

Siden 1987 ansat som Kropsterapeut i KKUC Traume terapeutiskcenter. Med udvikler af behandlingsmetoden i Traumecenteret i KKUC.

1984-86 Undervist på AMU center i arbejdsteknik, Daghøjskole i bevægelse og aftenskole i bevægelse.

Uddannelse

2015: I gang med efteruddannelse Neoaffektiv psykoterapi /ved Marianne Bentzen
2014: SE – Practitioner (Somatic Experiencing) / Chok /Traume terapeutisk efteruddannelse.

2013: Master i Pædagogisk udviklingsarbejde fra Århus Universitet.

2001-2007 :Uddannet i Kraniosakralterapi 1,2,3. I Organmassage. Kraniosakral med momenter af SE- metoden ved Lisbeth Ingvardsen
2004 : Uddannet i kognitiv terapi ved Morten Hesse
2003: Uddannet i Gruppeprocesser hos Sean Gaffeney
2002: Diplomuddannelse i Pædagogiks psykologi fra CVU i København
1995-97: Uddannet i Chok og Traume terapi hos Bodynamic institute.
1994: Uddannet i Kraniosakralterapi ved Stanley Rosenberg
1987-89: Videreuddannet i incestterapi og metoden positiv reformulering af destruktiv adfærd. Eks. stofmisbrug og prostitution.
1987: Uddannet som incest terapeut hos Eva Hildebrandt, på den Sociale højskole i Odense.
1985: Uddannet som Neoreichiansk massør ved Henrik Vølund
1982: Uddannet som Bevægelsespædagog på Gotvedinstitutet af Helle Gotved og Inge Gotved.