Uddannelse/kurser

Jeg underviser i nedenstående fag på Gotvedinstituttets bevægelsespædagogiske uddannelse. Der er mulighed for at deltage på fagene enkeltvis, enten for at supplere, videreuddanne sig eller repeterer sin nuværende eller kommende viden eller uddannelse.

Anatomi og bevægelsesanalyse (110 lektioner)

Hovedvægten er på knogler, led, muskler, fascier og nervesystemet samt deres funktioner og deres indbyrdes påvirkning. Bevægelsesanalyserne er et redskab til se på kroppen i bevægelse, både når den fungerer godt og når den har skader eller funktionstab.

Se http://www.gotved.dk/uddannelsen/fagbeskrivelser

Kontakt mig hvis du/i ønsker at jeg kommer ud og underviser på jeres uddannelse, arbejdsplads eller i en netværksgruppe.

Mine pædagogiske og læringsteroretiske overvejelser i min undervisning bærer præg af, at jeg har baggrund i gymnastik og dans.

Teori og praksis følges ad i undervisningen og forskellige læringsmetoder bliver afprøvet med henblik på at skabe det bedste og mest varierede læringsmiljø.

Mine egne pædagogiske og læringsteroretiske overvejelser i selve undervisning vil jeg synliggøre for deltagerne. For at give deltagerne mulighed for, udover at få den viden undervisningen handler om, også at få selvindsigt og viden om egne læringsmønstrer og egne udviklingsmuligheder.

Kontakt mig hvis du/i ønsker at jeg kommer ud og underviser på jeres uddannelse, arbejdsplads eller i en netværksgruppe.