Nervesystemet

Nervesystemet er altid tilstede, og uanset hvad vi gør eller ikke gør, hvad vi fejler eller ikke fejler, er nervesystemet et fundament for det. Og samtidig påvirkes nervesysemet hele tiden af forandringer i vores omgivelser og i vores krop.

 

I behandlingsforløbene vil jeg undersøge, om der er stress/ubalance i dit nervesystemet, for at se, hvad det gør ved din krop. En del af behandlingen vil ofte være rettet mod at skabe en bedre balance i dit nervesystem.

Nervesystemet regulerer hele tiden, sådan at du tilpasser dig din omgivelsers og din indre krops forandringer. Eksempelvis hvis der er koldt udenfor, regulerer nervesystemet temperaturen, så du ikke fryser eller i værste forstand forsøger at regulere, så du ikke får frostskader. Eller hvis du har høje sko på, registrerer nervesystemet den ændring af din balance, dine led og dine muskler og tilpasser sig denne ændring ved at få musklerne til at arbejde på en måde, så du ikke falder. Når du lærer noget nyt, en ny bevægelse eller genlærer en gammel bevægelse, er det nervesystemet, der registrerer, justerer og reagerer.

Lige meget hvad kroppen gør, hvor den er, hvad den gerne vil, hvad den har gjort, registrerer og regulerer nervesystemet det.

Smerter stresser kroppen og stress kan også give smerter. Når vi er stressede, er der ubalance i kroppen og hvis den ubalance sidder længere tid i kroppen, kan vi få smerter, der enten sidder et bestemt sted, eller som flytter sig rundt i kroppen.