Supervision

Jeg tilbyder supervision til fysioterapeuter, afspændingspædagoger og bevægelsespædagoger eller andre, der har kroppen som fokus i deres behandling eller undervisning.

Jeg arbejder ud fra lærings- og pædagogiske teorier i supervisionen. Det betyder, at jeg er optaget af at lære/støtte supervisanten med at blive klogere på de udfordringer og udviklingsbehov, som hun/han har i praksis.

Ved at analysere supervisantens udfordringer ud fra læring og pædagogiske teorier, kan vi blive mere klar på, hvordan praksis kan blive bedre og mere tilfredsstillende for supervisanten selv og for dem hun/han arbejder med.

Det betyder også, at vi efter analysen kan havne forskellige steder som anatomisk udforskning, relationsforstyrrelser mellem supervisanten og dennes klient, bevægelsesanalysens muligheder, øvelsesudveksling eller opmærksomhed differentialdiagnoser i den pågældende situation etc.. På den baggrund arbejder vi på at skabe en solid platform at behandle/undervise fra, som er i overensstemmelse med de fagprofessionelle værdier og med de intentioner, der er.